Bakgrundsmaterial 
Här finns ett bakgrundsmaterial rörande husbilsturism på landsbygden.

Ladda ner Pdf-filer:


Främjandet av husbilsturism på landsbygden PM 2016


Medborgarförslag anående tömning av latrin och gråvatten

Husbilsdestination Sverige

Bilagor: