Dina rättigheter och skyldigheter                                                                                        

 

 • SWEDE STOPS ekonomisk förening har avtal med värdar på landsbygden som i anslutning till sina verksamheter bjuder in husbilsturister till en avgiftsfri övernattningsplats för en natt eller i max 24h. Längre tid avtalas med värden direkt.

Giltigt bevis på insidan av vindrutan och husbilens identitet

 • För att skydda våra värdar från oönskade husbilsturister som inte har köpt guiden, är det viktigt att, på insidan av vindrutan, ha ett giltigt bevis med husbilens registreringsnummer. Detta försäkrar dem om att du har läst och accepterat dina rättigheter och skyldigheter. 

 • Vid köpet av guiden registrerar SWEDE STOPS alltid husbilens regnr och köparens e-postadress. Vid köp online dessutom postadress.  Dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

 •  

Inga avgifter, visa hänsyn

 • Anländ alltid före kvällningen, om det inte i guiden finns angivet en senare tid. Vissa värdar har grindar som stängs nattetid.

 • Om telefonsymbolen är svart, ring alltid innan (samma dag eller dagen före).

 • Av vissa skäl, finns det tillfällen när det inte går att komma. Detta finns angivet i guiden.

 • Att parkera/övernatta hos en värd är inte camping, så använd inga förtält, picknickbord , hundtält, etc. Fråga värden först om lov.

 • Parkera endast på anvisad plats

 • Anländ inte med tomma vattentankar och fulla avfallstankar. Även om det står i guiden, kan värdarna inte alltid erbjuda dessa faciliteter.

 • Tänd aldrig öppen eld eller öppen grill, eller använd generatorer. Undvik störande ljud och kom ihåg att du är gäst till familjen som bor och arbetar på platsen.

 • Använd inte toaletter, vattenkranar eller avlopp utan värdens tillåtelse. Töm aldrig latrin i värdens WC.

 • Om du har små barn, kom ihåg att många av platserna inte är lekplatser. Var aktsam om värdens anläggningar. Det är ditt och barnets ansvar om det av vårslöshet inträffar någon skada.

 • Husdjur skall hållas i koppel. I guiden finns angivet om hundar är välkomna.

 •  SWEDE STOPS - värdar tar ingen avgift för övernattningsplatsen och du kan inte förvänta dig samma service som på en campingplats

 • Ibland, även om det står i guiden kan, på grund av en rad olika omständigheter, en värd inte ta emot besökare. Vänligen respektera detta.

 • SWEDE STOPS nätverket tillåter en maximal vistelse på 24 timmar. Någon förlängning av detta måste avtalas i förväg med värden.

Viktigt

 • Presentera dig för din värd med hjälp av din guide, och säg adjö när du lämnar. 
 • Kom ihåg att även om du inte är en betalande kund utan en gäst, ta dig tid att se vad din värd har till salu. Uppgifter om vad som erbjuds finns i guiden.

 • Smyg inte iväg: det finns inget krav på att handla.

SWEDE STOPS:s övernattningsplatser är inga ställplatser med service eller vanliga parkeringsplatser.

Angivna GPS-koordinater är i decimalt format t.ex.
Latitud: N 59.7738
Longitud: E16.9264

GPS-koordinater får inte sammanställas, publiceras eller distribueras