Dina rättigheter och skyldigheter                                                                                        

 

Kära husbilsvänner

 • SWEDE STOPS ekonomisk förening har avtal med värdar på landsbygden som i anslutning till sina verksamheter bjuder in husbilsturister till en avgiftsfri övernattningsplats för en natt eller i max 24h. Längre tid avtalas med värden direkt.

 • För att skydda våra värdar från oönskade husbilsturister som inte har köpt guiden, är det viktigt att visa guiden och att kunna presentera ett bevis på att du är med i nätverket. Beviset skall finnas som ett märke på vindrutan. I anslutning till beviset finns husbilens registreringsnummer. Detta försäkrar dem om att du har läst och accepterat dina rättigheter och skyldigheter.

Tag kontakt med dina värdar

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg när du besöker en värd är att:

 • Ta kontakt när du anländer och presentera dig med hjälp av din guide, och

 • säga adjö när du lämnar.

Inga avgifter, visa hänsyn

 • Av vissa skäl, finns det tillfällen när det inte går att komma. Detta finns angivet i guiden.

 • Anländ alltid före kvällningen, om det inte i guiden finns angivet en senare tid. Vissa värdar har grindar som stängs nattetid.

 • Parkera endast på anvisad plats

  • Ibland, kan på grund av olika omständigheter, en värd inte välkomna besökare. Vänligen respektera detta.

  • Kom ihåg att även om du inte är en betalande kund utan en gäst, ta dig tid att se vad din värd har till salu.

  • Smyg inte iväg: det finns inget krav på att handla.

  • Om du har små barn, kom ihåg att många av platserna inte är lekplatser. Var aktsam om värdens anläggningar.

  • Tänd aldrig öppen eld eller öppen grill, eller använd generatorer. Undvik störande ljud och kom ihåg att du är gäst till familjen som bor och arbetar på platsen.

  • Husdjur skall hållas i koppel. I guiden finns angivet om hundar är välkomna.

  • SWEDE STOPS nätverket tillåter en maximal vistelse på 24 timmar. Någon förlängning av detta måste avtalas i förväg med värden.

  SWEDE STOPS:s övernattningsplatser är inga ställplatser med service eller vanliga parkeringsplatser.

  • Kom ihåg - SWEDE STOPS - värdar tar ingen avgift för övernattningsplatsen och du kan inte förvänta dig samma service som på en campingplats

  • Använd inte toaletter, vattenkranar eller avlopp utan värdens tillåtelse. Töm aldrig latrin i värdens WC.

  • Anländ inte med tomma vattentankar och fulla avfallstankar. Även om det står i guiden, kan värdarna inte alltid erbjuda dessa faciliteter.

  • Kom ihåg att du är gäst hos våra värdar, så acceptera de begränsningar som finns.

  • En del värdar vill att du ringer innan, men använd inte telefonen för att reservera en plats.

  VIKTIGT

  • Om alla som deltar i nätverket uppträder artigt och hänsynsfullt, kommer detta att bidra till alla som använder SWEDE STOPS, inte bara får ut det mesta av sitt besök, men att besöket också blir ihågkommet för en lång tid framöver.

  Angivna GPS-koordinater är i decimalt format t.ex.
  Latitud: N 59.7738
  Longitud: E16.9264

  GPS-koordinater får inte sammanställas, publiceras eller distribueras