Guide 2018 gäller ett år fram till 28 februari 2019
 
Guide 2018 innehåller c:a 50 övernattningställen i följande län: Dalarnas-, Gotlands-, Gävleborgs-, Södermanlands-, Uppsala-, Västernorrlands-, Västmanlands- och Örebro län. Antalet kommer förmodligen att öka under året och nya platser förmedlas via e-post till de som köpt guiden.

Vidare ingår upgifter om tömningsplatser, var man kan få vatten, gratis WiFi och LPG

I guiden finns några kommunalt ägda ställplatser som tar ut en avgift. Detta som tack för att guiden, utöver online, också säljs lokalt på Turistinformationer/Motsvarande.

 

Cover m B 2018

Exempelsida

Användarinstruktioner finns här.