108,50 kr

Guiden giltig  15/4-2017 ->

14/4-2018

HBK medlem

Guiden säljs också på Turistinformationerna i Enköping och Mariefred.


När betalningen har kommit fram skickas guiden med post.

 Vi behöver nedanstående uppgifter:

Ange ditt medlemsnummer i HBK!

Mobiltelefonnummer
E-posadress, Regnr, HBK-nr

Tillbaka till köp