Vanliga frågor
Vi försöker här att besvara eventuella frågor du kan ha om hur SWEDE STOPS fungerar. Om du inte får svar på dina frågor här, tag kontakt med oss på SWEDE STOPS eller fyll i formuläret KONTAKT. Vi återkommer snarast möjligt och kanske lägger din fråga till vår lista över vanliga frågor
1. Vilka kan använda SWEDE STOPS övernattningsplatser?
Alla husbilsturister, svenska eller utländska. En förutsättning är att man kan visa upp ett giltigt bevis.
Upp
2. Var får man tag på guiden?
Klicka här för att komma till sidan för beställning.
Upp
3. När blir det fler platser?
Om alla hjälper till och kommer med förslag på och engagerar lokala näringsidkare (t.ex. gårdsbutiker, producenter, restauranger, konstnärer, konsthantverkare och arrangörer av olika aktiviteter på landsbygden) kommer antalet platser snabbt att öka. Skicka tipset till
ekfor@swedestops.se, så tar vi hand om resten. Som ersättning får du årets och nästa års tillgång till nätverket.
 Upp
4. Om man tipsar om en plats, får man något i gengäld?
Om ett tips leder till en övernattningsplats får man guiden gratis under pågående år och nästa år.
Upp
5. Får man berätta för andra husbilsturiser om platserna?
Vi vill ine att man för informationen om SWEDE STOPS-värdar vidare till andra som inte har köpt guiden eller till husbilsklubbar, andra föreningar eller motsvarande. Vi har arbetat hårt för att bygga upp SWEDE STOPS-nätverket, och vi har haft kontakt och skapat avtal med alla värdarna i guiden.

de platser som en värd erbjuder inte skall bli upptagna av  andra som på nätet hittat uppgifter om SWEDE STOPS-platser. Detta skulle också sätta våra värdar i en besvärlig situation som kan leda till att de lämnar nätverket helt och hållet.

Upp

6. Varför skall vi presentera oss när vi anländer?
En enkelt hej när du anländer och adjö när du lämnar är av central betydelse för de ursprungliga principerna för systemet såsom det började för över 20 år sedan i Frankrike. SWEDE STOPS handlar om att sammanföra äventyrliga och nyfikna husbilsturister med lokala producenter som "brinner" för sina produkter. Mötet med producenten medför ofta att du lär dig mer om produkterna och dess härkomst.
Upp
7. Varför skulle värdar tillåta oss att stanna på sin egendom gratis? Vad är haken?
En anledning är att de inte behöver tillhandahålla några faciliteter utöver en parkeringsplats! Men värdarna är också stolta över sina lokala produkter och ju fler besökare de får desto större möjlighet har de att informera om hållbar produktion. Även om det inte finns något köptvång, är de övertygade om att när du ser kvalitén på deras varor och personlig service är det svårt att inte köpa!
Upp
8. Kan man fylla på vatten och tömma gråvatten och latrin?
Hos en del värdar kan man få vatten. Tömning av gråvatten och latrin är svårt att tillhandahålla, då de flesta värdar inte är anslutna till kommunalt avlopp.

Trafikverket har 156 rastplatser med latrintömning.
SWEDE STOPS verkar för att det i varje kommun skall finnas avgiftsfria möjligheter till tömning av gråvatten och latrin.
Upp
9. Varför kan inte jag boka en plats i förväg?
Det går inte att boka plats i förväg. De värdar som kräver ett telefonsamtal i förväg är tydligt markerade i guiden.
Upp
10. Hur vet jag om det finns en plats för min husbil hos en viss värd?
Några värdar vill att ringer i förväg, och detta anges i guiden. I de flesta fall vet du inte om det finns plats förrän du dyker upp, men det är osannolikt att en värd inte kommer att ha en plats.
Ibland, kan på grund av olika omständigheter kan en värd tillfälligtvis inte välkomna besökare. Vänligen respektera detta.
Upp
11. Måste vi handla eller äta?
Det finns inga krav. Ett av syftena med SWEDE STOPS är helt enkelt att sprida kunskap om lokala och hållbara produkter, och att sammanföra husbilsturister med lokala producenter.
Upp
12. Finns det plats för stora husbilar?
I guiden finns det angivet om det finns plats för husbilar över 9 m.
Upp
13. Varför måste vi förnya guiden varje år?
En ny guide behövs.  Antalet platser förändras, en del tillkommer och andra försvinner. Dessutom kostar det att bygga upp och administrera SWEDE STOPS.
Upp
14. Är husdjur tillåtna?
I guiden anges det om husdjur är tillåtna. De skall alltid hållas i koppel.
Upp
15. Har värdarna toaletter, om jag inte har någon i min husbil?
Man kan inte räkna med att få använda toaletter. Dessutom kan toaletter som regel inte användas utanför värdarnas öppethållande.
Upp
16. Är husvagnar välkomna?
För närvarande är det inte möjligt. SWEDE STOPS passar för självförsörjande husbilar. Vattenpåfyllning och tömning av gråvatten är som regel inte möjlig. Dessutom kan det vara trångt på parkeringsplatserna  som omöjliggör manövrering med  husvagn.
Upp