Föreningens syfte

LOGO_SWEDESTOPSHOME Tillbaka


Facebook-symbol
Syftet med föreningen är att:
  • sammanställa, utforma och internationellt marknadsföra och distribuera en årlig guide, digital och/eller fysisk med uppgifter om trygga och avgiftsfria övernattningsplatser för husbilar på svenska landsbygden, i anslutning till lokala näringsidkares verksamheter

  • bidraga till utveckling av hållbar landsbygdturism i Sverige genom att locka husbilsturister (både svenska och utländska) att besöka och övernatta hos lokala näringsidkare (t.ex. gårdsbutiker, producenter, restauranger, konstnärer, konsthantverkare och arrangörer av olika aktiviteter på landsbygden) som i anslutning till sina verksamheter upplåter säkra, lugna och avgiftsfria parkeringsplatser.

  • främja lokala näringsidkares (värdars) möjligheter att presentera sina verksamheter, dels genom guiden och dels vid husbilsturistens besök.

  • främja kunskap om olika regioners lokala näringsliv, produkter och mattraditioner.

  • främja husbilsturism kopplad till naturen (ekoturism)