LOGO_SWEDESTOPSHOME

Bli medlem

Tillbaka

Facebook-symbol

Vill du bli medlem!Fyll i ansökan här!

Välkommen som medlem i SWEDE STOPS ekonomisk förening! Att just du kommer med stärker vårt gemensamma nätverk, och gör att vi blir ännu bättre på att ge husbilsturister en bra upplevelse på svenska landsbygden.

Fyra skäl till att bli medlem

  1. Du tycker att det är en lysande idé att som värd utveckla husbilsturism på landsbygden, och locka fler att få uppleva det fina som finns.

  2. Du vill vara med att inom ditt närområde arbeta för att fler näringidkare på landsbygden blir värdar och bjuder in husbilsturister till säkra och avgiftsfria övernattningsplatser. Värdarna bedriver verksamhet som försäljning av lokalproducerade produkter, har servering, arrangerar olika aktiviteter eller är guider till attraktiva platser.

  3. Du vill vara med och sammanställa föreningens guide och utveckla olika tekniker för dess marknadsföring och distribution till husbilsturister i Sverige och utomlands.

  4. Du tycker att SWEDE STOPS ska marknadsföras genom ett varumärke som står för kvalitet och ett hållbar landsbygdsturism för husbilar.

Två former av medlemskap

Fullvärdig medlem
  • Om du har något att erbjuda husbilsturister.

  • Antas av föreningens styrelse

  • Vill ta del av föreningens aktiviteter och gemensamma marknadsföring

  • För att bli fullvärdig medlem betalar du en insats på 500 kr (som du får tillbaka om du går ur) samt en årlig medlemsavgift som är max 200 kr. Dessutom tillkommer en serviceavgift (som är momsbelagd och även skattemässigt avdragsgill. Den som bedriver momspliktig verksamhet betalar för närvarande 250 kr/år och den som ej har momspliktig verksamhet betalar 200 kr).

Stödmedlem
  • Stödmedlem kan du bli om du stödjer föreningens verksamhet

  • Stödmedlem betalar endast årlig medlemsavgift max 100 kr. Stödmedlemmar kan delta i föreningens verksamhet, men har inte rösträtt.

Bli medlem!

Fyll i ansökan här!